Formål

Laugets formål er at sørge for bedst, billigst og sikrest at levere
· tv-signaler
· lavpris fastnettelefoni
· bred adgang til internet

Vi er en privat non-profit forening af frivillige folk.
Lauget er intet selskab, tjener ingen profit og har ingen opsparing.