BESTYRELSEN

IT-laugets bestyrelse
Bestyrelsen har 11 medlemmer og 5 suppleanter udpeget af to valgkollegier for
1) almene boligforeninger (7 medl. + 3 suppl.)
2) private andels- og ejerboligforeninger (4 medl. + 2 suppl.)

*Pt. fungerende formænd (obs.: bestyrelsen konstituerer sig på møde 15. august 2023, hvorfor fmd. og næstfmd. er midlertidige fungerende).

 • Fmd.: Kræsten Bischoff, A/B Peblinge Dossering 24 - kraesten@bischoff.dk
 • Næstfmd.:Ib Sørensen, fsb Peblingehus - ibsen.sorensen@gmail.com


                                             BESTYRELSEN - 2023:

ALMENE:

 • Ib Sørensen, Peblingehus
 • Majeed Shadkam, FSB Blågården
 • Steven Munk, FSB, Ågården
 • Dan T. Larsen, Murergården
 • Tasneem Rguez
 • Nahil Buhalate
 • Tobia B. Gregory

Suppleanter:
Vakant
Vakant

PRIVATE:

 • Kræsten Bischoff, A/B Peblinge Dossering 24
 • Jørgen Kristensen, A/B Slotsgade 7
 • Michal Munkemose
 • Louise Toft

Suppelanter:
Thomas Nielsen, A/B Pedersen Bøeghs Gård
Vakant